Bootbewoners

 

Bootbewoners 2011/12: een geluidsinstallatie door en over bootbewoners uit het Oostelijk Havengebied. Gepresenteerd in de zomermaanden van 2011 met tien bootbewoners op het Lloydplein/Oostelijk Havengebied. In 2012 is de installatie aangevuld met vijf nieuwe bootbewoners.

Het Oostelijk Havengebied was tot de jaren ’70 een drukke haven voor de Koninklijke Nederlandse Scheepvaart Maatschappij, maar ook voor landverhuizers en zeemannen. Toen het in de jaren ’80 in onbruik raakte, betrokken de eerste bewoners het terrein, nomaden, krakers en bootbewoners. Tijdens de bebouwing van de eilanden zijn de bootbewoners gebleven. Veel van deze pioniers vertrekken echter. Vanwege steeds strengere regelgeving, omdat hun boot of zijzelf te oud worden en vaak ook omdat ze hun boot en ligplaats voor veel geld kunnen verkopen. Met behulp van degenen die er nog zijn legt de installatie een stukje van de geschiedenis van het Oostelijk Havengebied vast.

De installatie gaat daarbij ook over het leven op een boot, over keuzes en over vrij zijn anno 2011. Bootbewoners kiezen bewust voor vrijheid, zij leven met de dag. De natuur en haar elementen zijn dichtbij. Als vrijbuiters, in een druk bevolkte woonwijk, vormen zij het contrast.

De vijf nieuwe bootbewoners in 2012 vertellen dat de aard van hun woonruimte met zich mee brengt dat de bootbewoner vaak buiten werkt en knutselt. De zo stille omgeving van het OHG wordt daardoor nog al eens bruusk doorbroken met geluiden van elektrische zagen, het schuren van ijzer en het timmeren op het dek.

Geluidsinstallatie: Erik Langhout www.erilan.nl