De pioniers van de Wieringermeer

Tijdens 75 jaar Wieringermeer stonden 20 portretten van de pioniers van de Wieringermeer  opgesteld in het landschap van de Wieringermeer van juni t/m  augustus 2005.