Weduwen: een ode aan de liefde

Wanneer je man overlijdt op zee word je zijn weduwe. Negen vrouwen uit kustprovincies van Nederland nemen deel aan de foto-installatie WeduwenHet verlangen naar en het missen van de echtgenoot vormen het uitgangspunt. In de foto-installatie worden de weduwen en de overleden echtgenoten voor het publiek weer bij elkaar gebracht. Door de intieme setting kan dit tot een intense en persoonlijke beleving leiden. Emoties en verlangens zijn immers niet tijd- en persoonsgebonden. Ik creëer met mijn installatie een verhaal over verlangen waar iedereen zich in zou kunnen herkennen.

Geluidsinstallatie: Erik Langhout www.erilan.nl